TDI EXTENDED RANGE DIVER

Kurs TDI Extended range jest przeznaczony dla osób , które z różnych względów nie mogą wykonywać nurkowań w przedziale 45-55 metrów przy użyciu mieszanek innych niż powietrze.

Jest to kurs, gdzie mieszanką denną jest powietrze, przy zachowaniu ciśnienia parcjalnego tlenu do 1.4 ATA.

W wielu miejscach na świecie dostęp do Helu jest prawie, że niemożliwy lub niemożliwy i w takim wypadku, będziemy mogli w bezpieczny sposób użyć powietrza jako gazu dennego do wykonania nurkowań.

Podczas tego kursu nauczysz się wykonywać nurkowania z użyciem zestawu dwubutlowego z gazem dennym oraz 2 dodatkowych butli stage zawierających różne gazy dekompresyjne. Będziesz mógł nurkować do maksymalnie 55 metrów głębokości z nielimitowaną dekompresją.

Przypomnimy sobie zagadnienia teoretyczne ze wszystkich poprzednich kursów , kładząc duży nacisk na teorię dekompresji oraz wyliczanie mieszanek odpowiednich do danego nurkowania.

Cena kursu: 2700zł

koszty dodatkowe: 160zł certyfikat nurkowy oraz gazy kursantów i instruktora dzielone na wszystkich uczestników.