Divemaster

 Divemaster, to kurs, który stawia cię tylko o krok od zostania Instruktorem Nurkowania.

Divemaster jest profesjonalnym przewodnikiem certyfikowanych nurków i może prowadzić niektóre programy nurkowe.

Divemaster  to osoba, które bez problemu znajdzie zatrudnienie w każdym Centrum Nurkowym na całym świecie.

Certyfikowany Divemaster o aktywnym statusie może:

 • • Samodzielnie prowadzić wycieczkę podwodną podczas nurkowań szkoleniowych nr 2, 3, 4 na kursach Open water Diver / Scuba Diver, w relacji 2:1 (dwóch uczestników na jednego Divemastera).
 • • Towarzyszyć kursantom na szkoleniu Open Water Diver / Scuba Diver pod pośrednim nadzorem Instruktora – (podczas pływania po powierzchni od miejsc zanurzenia/ wynurzenia, podczas ćwiczenia nawigacyjnego, nadzorowania grupy na powierzchni lub pod wodą w czasie gdy instruktor przeprowadza demonstrację lub ocenę umiejętności z kursantem lub parą kursantów).
 • • Przeprowadzać kolejne nurkowania podczas programu Discover Scuba Diving w relacji 2:1 (jeżeli jest ubezpieczony), po tym jak uczestnicy pozytywnie zaliczą pod nadzorem Instruktora  nurkowanie szkoleniowe nr 1 w ramach tego programu.
 • • Przeprowadzać program  Discover Local Diving (o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 • • Przeprowadzać program Discover Snorkeling (o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 • • Przeprowadzać program  Scuba Review dla certyfikowanych nurków Open Water Diver lub o wyższym poziomie certyfikacji lub dla osób z certyfikatem Scuba Diver , które pragną tylko odświeżyć swoje umiejętności ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).
 • • Towarzyszyć kursantom podczas ich nurkowań szkoleniowych w ramach kursów  Adventure in Diving, kursów specjalistycznych i kursu Nurka Ratownika.
 • • Ogólnie nadzorować kursantów jak i nurków certyfikowanych podczas szkoleń lub innych aktywności nurkowych, pomagając podczas planowania i organizowania nurkowania oraz samego nurkowania.
 • • Asystować Instruktorowi o statusie nauczycielskim podczas prowadzenia szkoleń nurkowych na wodach otwartych i wodach basenowych lub basenopodobnych.
 • • Przeprowadzać samodzielnie kurs  Skin Diver oraz certyfikować uczestników kursu.
 • • Prowadzić zajęcia basenowe w części dotyczącej pływania w ABC podczas nurkowania nr 2,3,4 lub 5 kursu Open Water Diver.
 • • Po ukończeniu kursu Instruktorskiego Emergency First Response, samodzielnie prowadzić kursy Emergency First Response.
 • • Samodzielnie prowadzić program Discover Scuba Diving w basenie lub wodach basenopodobnych do maksymalnej głębokości 6 metrów, jeśli Divemaster otrzymał kwalifikację jako Discover Scuba Diving Leader,
 • Po uzyskaniu specjalizacji do nauczania specjalizacji Cyfrowa Fotografia Podwodna pod nadzorem Instruktora tej specjalizacji.

Jak możesz zauważyć Divemaster PADI, to profesjonalista i posiada bardzo duże uprawnienia szkoleniowe oraz w zakresie prowadzenia wycieczek podwodnych dla certyfikowanych nurków.

Przebieg kursu

Weekend pierwszy  Dzień pierwszy

Sesja teoretyczna:
Temat 1 – Rola oraz charakterystyka Divemastera
Temat 2 (część I) – Nadzorowanie certyfikowanych nurków (wymogi zaliczeniowe 1-18)

Sesja praktyczna:
Umiejętności oraz zadania pływackie 1 i 2 wody basenowe. Zamiana sprzętu (zadanie zaliczeniowe nr 2)

Samodzielna nauka:
Awaryjny plan ewakuacyjny – zadanie do ukończenia przed certyfikacją (rozdział 3 podręcznika Divemastera)

Weekend pierwszy – Dzień drugi

Sesja teoretyczna:
Temat 2 (część II): Nadzorowanie certyfikowanych nurków (wymogi zaliczeniowe 19-25)
Temat 3: asystowanie przy szkoleniach

Sesja praktyczna:
Ocena umiejętności ratowniczych. Ocena umiejętności nurkowych (umiejętności oraz zadania pływackie 3 i 4)

Samodzielna nauka:
Do przygotowania na kolejne zajęcia – fizyka nurkowania, fizjologia nurkowania (rozdziały 4, 6, 7 podręcznika)

Weekend drugi  Dzień trzeci

Sesja teoretyczna:
Temat 9: Kursy prowadzone przez Divemastera.
Temat 10: Zarządzanie ryzykiem.

Sesja praktyczna:
Kursy prowadzone przez Divemastera PADI (wymagane zadania zaliczeniowe 3)

Samodzielna nauka:
Wymagane zadanie zaliczeniowe 1 – Mapowanie – zadanie do ukończenia przed certyfikacją.

Weekend drugi – Dzień czwarty

Sesja teoretyczna:
Temat nr 4: Wprowadzenie do teorii nurkowania.
Temat nr 5: Fizyka nurkowania – powtórka / pytania.
Temat nr 6: Fizjologia nurkowania – powtórka / pytania.

Sesja praktyczna:
Sesja doszkalająca oraz poprawkowa. Rozpoczęcie praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Samodzielna nauka:
Do przygotowania na kolejne zajęcia – Teoria dekompresji i Sprzęt

Weekend trzeci  Dzień piąty

Sesja teoretyczna:
Temat nr 7: Sprzęt – powtórka / pytania. Temat nr 8: Teoria dekompresji – powtórka / pytania.Temat nr 11: Biznes nurkowy.

Sesja praktyczna:
Praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Weekend trzeci – Dzień szósty

Sesja teoretyczna:
Temat nr 12: Twoja kariera nurkowa. Egzamin końcowy kursu Divemaster

Sesja praktyczna:
Praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Łączny czas trwania kursu to ok 6-8 dni – w zależności od liczby słuchaczy i ustalenia planu zajęć.

Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat  Divemaster.

Wymagania wstępne

Aby przystąpić do kursu Divemaster musisz:

 • • być certyfikowanym na stopień Advanced Open Water Diver  lub inny kwalifikacyjny innej organizacji szkoleniowej,
 • • być certyfikowanym na stopień Rescue Diver lub inny kwalifikujący innej organizacji szkoleniowej,
 • wykonać i mieć udokumentowanych we własnej książeczce nurkowej (log book) 20 nurkowań ( do zakończenia kursu i certyfikacji kursant musi przedstawić potwierdzenie zalogowanych 60-ciu nurkowań),
 • • mieć ukończone 18 lat,
 • • dostarczyć zaświadczenie lekarskie oświadczające, że kandydat może uprawiać nurkowanie (nie starsze niż 12 miesięcy),
 • • przedłożyć dowód ukończenia kursu Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Secondary Care (drugorzędna pierwsza pomoc) lub odpowiedni innej organizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Sprzęt nurkowy:
Uczestnikom zajęć może zostać odpłatnie wypożyczony  sprzęt nurkowy wymagany do przeprowadzenia kursu. Zalecamy, aby kursanci posiadali własny sprzęt nurkowy (ABC (maska, fajka, płetwy), jacket (kamizelka wypornościowo – ratunkowa), automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, gwizdek, sygnalizator podwodny, tabliczka do pisania pod wodą, maska do resuscytacji, kombinezon nurkowy (pianka, suchy skafander).

koszt kursu:

kurs standardowy  (3-5 osób) – 3500zł

kurs VIP: indywidualny – 4500zł

w cenie kursu znajdują się materiały

Dodatkowo płatna jest składka członkowska