TDI Advanced Trimix Diver

Kurs Trimix Diver jest przeznaczony do nurkowania technicznego przy użyciu mieszaniny Trimix (zawierającej Hel), która służą do oddychania na dużych głębokościach. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego do głębokości 110 metrów, przy użyciu odpowiednich mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji.

Szkolenie praktycznej wiedzy z zakresy konfiguracji oraz technik używanych w nurkowaniu technicznym bazuje na kursie Normoxic Trimix Diver. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin trimixowych z zawartością tlenu od 10% do 21% oraz maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2 1,2 bar/ata dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas). Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjście – sufit.

Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje TDI Normoxic Trimix Diver – Nurek z normoksycznym Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 2. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 3. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 4. Minimum 200 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 40 do 66 metrów.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Wymagany jest zestaw dwubutlowy z manifoldem. Dwa pierwsze stopnie automatów oddechowych skonfigurowane jako podstawowy i zapasowy. Zapasowy automat musi być wyposażony w wskaźnik ciśnienia w butli (np. manometr). Odpowiedniej pojemności kompensator wyporności BCD główny oraz zapasowy (suchy skafander, drugie skrzydło). Podstawowy automat drugiego stopnia musi być wyposażony w wąż o długości 150 – 210 cm (5 – 7 stóp). Kładziony jest nacisk na odpowiednią konfigurację sprzętu – Hogarthian.
 4. Trzy dekompresyjne butle kompatybilne tlenowo z odpowiednim wyposażeniem oraz opisem. Kompatybilne tlenowo automaty oddechowe oraz oddzielne wskaźniki ciśnienia w butlach.
 5. Przyrząd do pomiaru głębokości (głębokość) i czasu (zegar) w dowolnej formie, w tym wyświetlanie czasu w sekundach. Zalecany jest przyrząd redundantny.
 6. Analizator tlenowy.
 7. Zalecany jest analizator helowy.
 8. Boja dekompresyjna, awaryjna, kołowrotek i szpulka.
 9. Musi być dostępny na miejscu zestaw tlenowy oraz zestaw do resuscytacji w przypadku ewentualnej choroby dekompresyjnej.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 2 kursantów na instruktora.
 2. Maksymalna głębokość zanurzenia to 110 metrów.
 3. Zaleca się stosowanie 2 butli dekompresyjnych do 75 metrów oraz trzech butli dekompresyjnych do głębokości poniżej 75 metrów.
 4. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,2 bar/ata. Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata . Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 5. Mieszanina oddechowa musi zawierać od 10% do 16% tlenu.
 6. Ekwiwalentna narkotyczna głębokość (END) nie może przekraczać 30 metrów.
 7. W ciągu jednego dnia można wykonać do 2 nurkowań.

Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Trimix Diver – Nurek Trimixowy.
 2. Kurs obejmuje co najmniej 4 treningowe nurkowania na wodach otwartych z użyciem dwóch butli dekompresyjnej do głębokości między 5 a 40 metrów. Przy tych nurkowaniach może być użyte powietrze albo nitrox oraz dwie mieszaniny do dekompresji.
 3. Kurs obejmuje co najmniej 2 nurkowania z mieszaniną TMx na wodach otwartych do maksymalnej głębokości 110 metrów z całkowitym czasem nurkowań minimalnie 160 minut. Przy nurkowaniach do 75 metrów muszą być użyte 2 butle dekompresyjne z różnymi gazami dekompresyjnymi (nitrox, tlen). Przy nurkowaniach do głębokości poniżej 75 metrów muszą być użyte 3 butle dekompresyjne z różnymi mieszaninami gazów (trimix, nitrox, tlen).
 4. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

Teoria

 1. Powtórzenie i wiedza z poprzednich kursów.
 2. Ograniczenia w korzystaniu z powietrza do nurkowania i fizjologiczne aspekty głębokich nurkowań.
 3. Nurkowanie w zimnej wodzie i ochrona przed chłodem.
 4. Psychologiczne aspekty nurkowania.
 5. Planowanie nurkowania z trimiksem do 110 metrów.
 6. Problematyka dekompresyjnego nurkowania.
 7. Techniczne problemy nurkowania na głębokość 110 metrów.
 8. Zespół nurkowy.
 9. Sytuacje kryzysowe.

Praktyka na wodach otwartych

 1. Powtórzyć ćwiczenia z kursu Adv Ntx i NTMx.
 2. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 3. Demonstracja kontroli przed zanurzeniem – S drills ( OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów) wraz z butlami dekompresyjnymi.
 4. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu.
 5. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi nurka bez powietrza (out of air – bez powietrza) oraz bez maski przez dzielenie się powietrzem oraz kontrolowane wynurzenie z głębokości co najmniej 30 metrów.
 6. Demonstracja puszczenia bojki dekompresyjnej oraz ćwiczenie przystanków dekompresyjnych korzystając z bojki.
 7. Demonstracja planowania nurkowania (planowanie zużycia podczas dekompresyjnego nurkowania “pionowego” np. Rock Bottom). Następnie wdrożenie tego planu podczas nurkowania.
 8. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – tabele dekompresyjne, komputer PC, komputer nurkowy oraz wykonanie harmonogramu dekompresji.
 9. Wykazać zdolność radzenia sobie z sytuacją nagłej utraty pływalności lub dodatniej pływalności.
 10. Umiejętność oddychania z wzbudzonego automatu.
 11. Przepłynięcie w pełnym stroju nurkowym na powierzchni 300 metrów.
 12. Pomaganie wyczerpanemu nurkowi – holowanie na powierzchni na odległość co najmniej 100 metrów.

Cena Kursu:

3000zł + 160zł certyfikat

Cena nie zawiera:

 • gazów (koszt gazów instruktora dzielony jest na wszystkich uczestników)
 • dojazdu i pobytu na miejscu nurkowym