TDI Trimix Diver

Kurs nurkowania głębokiego na trimixie normoxycznym jako gazie dennym, do głębkości 60. Będziemy wykonywać nurkowania głębokie również na powietrzu, żeby pokazać różnicę i korzyści płynące z nurkowania na mieszaninach zawierających hel, który neutralizuje narkotyczne działanie azotu. Na kursie będziemy używać dwóch zestawów butli bocznych (stage) z gazami dekompresyjnymi zawierających tlen od 50% do 100%.

Kurs Normoxic Trimix Diver to pierwszy kurs przeznaczony do nurkowania technicznego przy użyciu mieszanin Trimix, które służą do oddychania na dużych głębokościach. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego do głębokości 66 metrów, przy użyciu odpowiednich mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji. Kurs obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności wykorzystania konfiguracji dwubutlowej z normoksyczną mieszaniną Trimix oraz technik stosowanych w nurkowaniu technicznym. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin trimixowych z zawartością tlenu od 17% do 21% oraz maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2 1,4 bar/ata  dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata  dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjście – sufit.

Teoria

 1. Powtórzenie i wiedza z poprzednich kursów.
 2. Plan nurkowania z uwzględnieniem właściwego doboru mieszaniny NTMX dla pobytu na dnie i nitroxowych mieszanin do dekompresji.
 3. Planowanie zużycia z różnymi gazami.
 4. Zastosowanie tlenu do dekompresji.
 5. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – tabele powietrzne, tabele nitroxowe, komputer PC, komputer nurkowy.
 6. Stworzenie planu zapasowego (Bail out), obliczyć parametry CNS oraz zatrucia tlenowego.
 7. Problemy techniczne nurkowania do głębokości 66 metrów z kilkoma butlami
 8. Psychologiczne aspekty w różnych sytuacjach kryzysowych.

B. Praktyka na wodach otwartych

 1. Powtórzyć ćwiczenia z poprzednich kursów.
 2. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 3. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji wyposażenia w zestaw dwubutlowy połączony oraz jednej butla do dekompresji.
 4. Demonstracja kontroli przed zanurzeniem – S drills ( OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów) wraz z butlami dekompresyjnymi.
 5. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu przy użyciu BCD wraz z butlą dekompresyjną.
 6. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 7. Demonstracja puszczenia bojki dekompresyjnej oraz ćwiczenie przystanków dekompresyjnych korzystając z butli dekompresyjnej.
 8. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi nurka bez powietrza (out of air – bez powietrza) oraz bez maski przez dzielenie się powietrzem oraz kontrolowane wynurzenie z głębokości co najmniej 30 metrów.
 9. Demonstracja pracy z butlami dekompresyjnymi. Wymiana butli między partnerami nurkowymi.
 10. Demonstracja planowania nurkowania (planowanie zużycia podczas dekompresyjnego nurkowania “pionowego” np. Rock Bottom). Następnie wdrożenie tego planu podczas nurkowania.
 11. Wykazać zdolność radzenia sobie z sytuacją nagłej utraty pływalności lub dodatniej pływalności.
 12. Przepłynięcie w pełnym stroju nurkowym na powierzchni 300 metrów.
 13. Pomaganie wyczerpanemu nurkowi – holowanie na powierzchni na odległość co najmniej 100 metrów.
 14. Ćwiczenie kopnięcia płetwami żabką jako podstawowy sposób wykorzystywany w nurkowaniu technicznym.

Cena Kursu:

3 300,00 zł + 160zł certyfikat

Cena nie zawiera:

 • gazów/nurkowań instruktora i kursantów (koszty dzielone na ilość kursantów)
 • dojazdu i pobytu na miejscu nurkowym