ASTD Normoxic Trimix Diver

ASTD NORMOXIC TRIMIX DIVER – NUREK Z NORMOKSYCZNYM TRIMIXEM

Opis Kursu:

 1. Kurs Normoxic Trimix Diver to pierwszy kurs przeznaczony do nurkowania technicznego przy użyciu mieszanin Trimix, które służą do oddychania na dużych głębokościach. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego do głębokości 66 metrów, przy użyciu odpowiednich mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji.
 2. Kurs obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności wykorzystania konfiguracji dwubutlowej z normoksyczną mieszaniną Trimix oraz technik stosowanych w nurkowaniu technicznym.
 3. Szkolenie praktycznej wiedzy z zakresy konfiguracji oraz technik używanych w nurkowaniu technicznym bazuje na kursie Technical Nitrox Diver.
 4. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin trimixowych z zawartością tlenu od 16% do 21% oraz maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 5. Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjście – sufit.

II. Kwalifikacje Instruktora

 1. Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Normoxic Trimix Instructor (ASTD Instruktor nurkowania z normoksycznym Trimixem) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje ASTD Technical Nitrox Diver – Nurek techniczny albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 2. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 3. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 4. Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Wymagany jest zestaw dwubutlowy z manifoldem ISO albo innym adekwatnym urządzeniem z wystarczającą ilością sprężonej mieszaniny oddechowej. Dwa pierwsze stopnie automatów oddechowych skonfigurowane jako podstawowy i zapasowy. Zapasowy automat musi być wyposażony w wskaźnik ciśnienia w butli (np. manometr). Odpowiedniej pojemności kompensator wyporności BCD główny oraz zapasowy (suchy skafander, drugie skrzydło). Podstawowy automat drugiego stopnia musi być wyposażony w wąż o długości 150 – 210 cm (5 – 7 stóp). Kładziony jest nacisk na odpowiednią konfigurację sprzętu – Hogarthian.
 4. Dekompresyjna butla kompatybilna tlenowo z odpowiednim wyposażeniem oraz opisem. Kompatybilny tlenowo automat oddechowy oraz oddzielny wskaźnik ciśnienia w butli.
 5. Przyrząd do pomiaru głębokości (głębokość) i czasu (zegar) w dowolnej formie, w tym wyświetlanie czasu w sekundach. Zalecany jest przyrząd redundantny.
 6. Analizator tlenowy.
 7. Zalecany jest analizator helowy.
 8. Boja dekompresyjna, boja awaryjna, szpulka i kołowrotek.
 9. Musi być dostępny na miejscu zestaw tlenowy oraz zestaw do resuscytacji w przypadku ewentualnej choroby dekompresyjnej.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 4 kursantów na instruktora.
 2. Maksymalna głębokość zanurzenia to 66 metrów.
 3. Zaleca się stosowanie jednej butli dekompresyjnej, a następnie dwóch butli po opanowaniu wszystkich technik z pojedynczą butlą dekompresyjną.
 4. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,4 bar/ata = 140 kPa. Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata = 160 kPa. Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 5. Mieszanina oddechowa musi zawierać co najmniej 16% tlenu.
 6. Ekwiwalentna narkotyczna głębokość (END) nie może przekraczać 30 metrów.
 7. W ciągu jednego dnia można wykonać do 2 nurkowań.

VI. Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Normoxic Trimix Diver – nurek z normoksycznym Trimixem.
 2. Kurs obejmuje co najmniej 2 treningowe nurkowania na wodach otwartych z użyciem jednej butli dekompresyjnej do głębokości między 5 a 40 metrów. Przy tych nurkowaniach może być użyte powietrze albo nitrox oraz jedna mieszanina do dekompresji.
 3. Kurs obejmuje co najmniej 2 nurkowania z mieszaniną NTMx na wodach otwartych do maksymalnej głębokości 66 metrów z całkowitym czasem nurkowań minimalnie 120 minut. Podczas wszystkich nurkowań musi być użyta co najmniej jedna (zalecane dwie) butla dekompresyjna z inną mieszaniną oddechową (nitrox, tlen).
 4. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

VII. Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

A. Teoria

 1. Powtórzenie i wiedza z poprzednich kursów.
 2. Plan nurkowania z uwzględnieniem właściwego doboru mieszaniny NTMX dla pobytu na dnie i nitroxowych mieszanin do dekompresji.
 3. Planowanie zużycia z różnymi gazami.
 4. Zastosowanie tlenu do dekompresji.
 5. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – tabele powietrzne, tabele nitroxowe, komputer PC, komputer nurkowy.
 6. Stworzenie planu zapasowego (Bail out), obliczyć parametry CNS oraz zatrucia tlenowego.
 7. Problemy techniczne nurkowania do głębokości 66 metrów z kilkoma butlami
 8. Psychologiczne aspekty w różnych sytuacjach kryzysowych.

B. Praktyka na wodach otwartych

 1. Powtórzyć ćwiczenia z kursu ASTD Technical Nitrox Diver.
 2. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 3. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji wyposażenia w zestaw dwubutlowy połączony oraz jednej butla do dekompresji.
 4. Demonstracja kontroli przed zanurzeniem – S drills ( OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów) wraz z butlami dekompresyjnymi.
 5. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu przy użyciu BCD wraz z butlą dekompresyjną.
 6. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 7. Demonstracja puszczenia bojki dekompresyjnej oraz ćwiczenie przystanków dekompresyjnych korzystając z butli dekompresyjnej.
 8. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi nurka bez powietrza (out of air – bez powietrza) oraz bez maski przez dzielenie się powietrzem oraz kontrolowane wynurzenie z głębokości co najmniej 30 metrów.
 9. Demonstracja pracy z butlami dekompresyjnymi. Wymiana butli między partnerami nurkowymi.
 10. Demonstracja planowania nurkowania (planowanie zużycia podczas dekompresyjnego nurkowania “pionowego” np. Rock Bottom). Następnie wdrożenie tego planu podczas nurkowania.
 11. Wykazać zdolność radzenia sobie z sytuacją nagłej utraty pływalności lub dodatniej pływalności.
 12. Przepłynięcie w pełnym stroju nurkowym na powierzchni 300 metrów.
 13. Pomaganie wyczerpanemu nurkowi – holowanie na powierzchni na odległość co najmniej 100 metrów.
 14. Ćwiczenie kopnięcia płetwami żabką jako podstawowy sposób wykorzystywany w nurkowaniu technicznym.

Cena Kursu:

2 500,00 zł + 160zł certyfikat

Cena nie zawiera:

 • gazów
 • dojazdu i pobytu na miejscu nurkowym