ASTD Technical Nitrox Diver

ASTD TECHNICAL NITROX DIVER – ADVANCED NITROX

Jest to jeden z najważniejszych kursów nurkowych. Wprowadza Cię w świat nurkowania technicznego. Jeżeli chcesz nurkować dłużej i głębiej – to ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu ograniczenia bezdekompresyjne kończa się i wydłuży się znacznie nasza podwodna eksploracja. Na tym kursie nauczysz się podstaw nurkowania technicznego a także po co , dlaczego mam zestaw dwubutlowy, stage oraz jak się niemi posługiwać, żeby nurkowanie nadal było bezpieczne i sprawiało nam jeszcze więcej przyjemności .

Cena kursu: 1750zł + certyfikat 140zł i gazy deco.

I OPIS KURSU:

 

 1. Technical Diver jest pierwszym kursem, który jest dedykowany do nurkowania technicznego. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego i jest podstawą do innych kursów technicznych. Kurs obejmuje wiedzę w zakresie wykorzystania mieszanin nitroxowych do pobytu na dnie, zapewnia całą wiedzę na temat wykorzystania mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji.
 2. Kurs rozwija umiejętności w wodzie przy użyciu butli dekompresyjnych z inną mieszaniną niż przeznaczone do pobytu na dnie. Dalsze szkolenie obejmuje wiedzę i umiejętności konfiguracji dwubutlowej (twin) oprzyrządowania i technik stosowanych w nurkowaniu technicznym.
 3. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 4. Kurs kwalifikuje do nurkowania do maksymalnej głębokości 40 metrów z wykorzystaniem różnych mieszanin nitroxowych.
 5. Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjście – sufit.

II. Kwalifikacje Instruktora

 1. Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Technical Diving Instructor (ASTD Instruktor technicznego nurkowania) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje ASTD Experienced Diver (ASTD ***) – Doświadczony nurek lub równoważne kwalifikacje (PADI Master Scuba Diver, CMAS P ***, NAUI Advanced Diver 40m, IANTD Deep Diver itp.).
 2. Kwalifikacje ASTD Nitrox Diver – Nurek nitroxowy lub równoważne kwalifikacje (Nitrox Diver dle RSTC, CMAS Basic Nitrox Diver itp.).
 3. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 4. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 5. Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Wymagany jest zestaw dwubutlowy z manifoldem ISO albo innym adekwatnym urządzeniem z wystarczającą ilością sprężonej mieszaniny oddechowej. Dwa pierwsze stopnie automatów oddechowych skonfigurowane jako podstawowy i zapasowy. Zapasowy automat musi być wyposażony w wskaźnik ciśnienia w butli (np. manometr). Odpowiedniej pojemności kompensator wyporności BCD główny oraz zapasowy (suchy skafander, drugie skrzydło). Podstawowy automat drugiego stopnia musi być wyposażony w wąż o długości 150 – 210 cm (5 – 7 stóp). Kładziony jest nacisk na odpowiednią konfigurację sprzętu – Hogarthian.
 4. Dekompresyjna butla kompatybilna tlenowo z odpowiednim wyposażeniem oraz opisem. Kompatybilny tlenowo automat oddechowy oraz oddzielny wskaźnik ciśnienia w butli.
 5. Tlenowy analizator.
 6. Boja dekompresyjna i szpulka.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 4 kursantów na instruktora.
 2. Maksymalna głębokość zanurzenia to 40 metrów.
 3. Nurkowanie muszą być przeprowadzone z zalecaną szybkością wynurzania nie większą niż 9 metrów na minutę oraz należy odbycie przystanku dekompresyjnego bezpieczeństwa.
 4. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,5 bar/ata = 150 kPa. Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata = 160 kPa. Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 5. Dla odpowiedniego szkolenia, konieczne jest przeprowadzanie przystanków bezpieczeństwa i dekompresji podczas każdego nurkowania dekompresyjnego podczas szkolenia przy użyciu butli z odpowiednimi nitroksowymi mieszaninami dekompresyjnymi lub tlenem.
 6. W ciągu jednego dnia można wykonać do 2 nurkowań.

VI. Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Technical Nitrox Diver – Nurek techniczny.
 2. Praktyczna część kursu musi obejmować minimalnie 200 minut czasu dennego (bottom time) podczas minimalnie 4-6 nurkowań na wodach otwartych. Co najmniej 2 nurkowania muszą się odbyć na głębokość między 30 a 40 metrów.
 3. w przypadku crossoveru wymagany jest czas denny 100 minut na wodach otwartych podczas 2-3 nurkowań.
 4. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

VII. Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

A. Teoria

 1. Powtórzenie i wiedza z poprzednich kursów.
 2. Plan nurkowania z uwzględnieniem odpowiedniej mieszaniny nitroxowej do pobytu na dnie oraz dekompresji.
 3. Planowanie zużycia z różnymi gazami.
 4. Zastosowanie tlenu do dekompresji.
 5. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – tabele powietrzne, tabele nitroxowe, komputer PC, komputer nurkowy.
 6. Stworzenie planu zapasowego (Bail out), obliczyć parametry CNS oraz zatrucia tlenowego.
 7. Nurkowanie w zimnej wodzie, a ochrona przed chłodem.
 8. Problemy techniczne nurkowania do głębokości 40 metrów z kilkoma butlami.
 9. Sytuacje kryzysowe.

B. Praktyka na wodach otwartych

 1. Powtórzyć ćwiczenia z kursu ASTD Experienced Diver oraz ASTD Nitrox Diver.
 2. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 3. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji wyposażenia w zestaw dwubutlowy połączony oraz jednej butla do dekompresji.
 4. Demonstracja kontroli przed zanurzeniem – S drills ( OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów) wraz z butlami dekompresyjnymi.
 5. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu przy użyciu BCD wraz z butlą dekompresyjną.
 6. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 7. Demonstracja puszczenia bojki dekompresyjnej oraz ćwiczenie przystanków dekompresyjnych korzystając z butli dekompresyjnej.
 8. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi nurka bez powietrza (out of air – bez powietrza) oraz bez maski przez dzielenie się powietrzem oraz kontrolowane wynurzenie z głębokości co najmniej 30 metrów.
 9. Demonstracja pracy z butlami dekompresyjnymi. Wymiana butli między partnerami nurkowymi.
 10. Demonstracja planowania nurkowania (planowanie zużycia podczas dekompresyjnego nurkowania “pionowego” np. Rock Bottom). Następnie wdrożenie tego planu podczas nurkowania.
 11. Wykazać zdolność radzenia sobie z sytuacją nagłej utraty pływalności lub dodatniej pływalności.
 12. Przepłynięcie w pełnym stroju nurkowym na powierzchni 300 metrów.
 13. Pomaganie wyczerpanemu nurkowi – holowanie na powierzchni na odległość co najmniej 100 metrów.
 14. Ćwiczenie kopnięcia płetwami żabką jako podstawowy sposób wykorzystywany w nurkowaniu technicznym.