Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przejść obojętnie obok leżącego na ulicy człowieka? Czy kiedykolwiek bałeś się udzielić poszkodowanemu pomocy ze strachu, że nie wiesz co robić, a swoim działaniem możesz mu tylko zaszkodzić? Czy kiedykolwiek widząc osobę potrzebującą pomocy czułeś się bezradny?

ZMIEŃ TO I NAUCZ SIĘ JAK RATOWAĆ LUDZI!

Każdy z nas, bez wyjątku jest pełen podziwu i uznania dla kilkuletniego dziecka, które stając oko w oko z niebezpieczeństwem, zachowało trzeźwość umysłu i udzieliło poszkodowanemu pierwszej pomocy, nierzadko ratując mu życie. Samo wezwanie pomocy jest już z ich strony aktem heroizmu. Nigdy nie wiesz czy sam nie będziesz świadkiem wypadku, czy pierwszej pomocy nie będą potrzebować Twoi najbliżsi, znajomi z pracy, sąsiedzi, a nawet całkiem obcy Ci ludzie. Czy widząc poszkodowanego znajdującego się w sytuacji zagrożenia będziesz umiał mu pomóc? Naucz się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych: dzieci, współmałżonka, rodziców, a także przyjaciół i znajomych. Zanim przybędzie profesjonalna pomoc, upłyną cenne minuty, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu osoby poszkodowanej. Może właśnie Ty uratujesz komuś życie?

DLACZEGO EMERGENCY FIRST RESPONSE?

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii, jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Certyfikat ukończenia kursu EFR jest uznawany jako profesjonalna umiejętność w zakresie ratownictwa przedmedycznego, a program nauczania jest zgodny z najnowszymi standardami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs EFR adresowany jest nie tylko do nurków, lecz do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się pierwszej pomocy, lub też chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy prowadzone są w milej i przyjaznej atmosferze, w mniejszych jak i większych grupach, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych form nauczania jak pokazy multimedailne, projekcje filmów dydaktycznych i z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy sprzętem do projekcji multimedialnych, podręcznikami z szeregiem scenariuszy do ćwiczeń, manekinami osób dorosłych, nastolatka oraz niemowlaka, manekinem do nauki półautomatycznej zewnętrznej defibrylacji, defibrylatorem AED, zestawem tlenowym, matami, noszami, sprzętem stosowanym w czynnościach pierwszej pomocy (maski twarzowe, materiały opatrunkowe i akcesoria pierwszej pomocy, listwy do unieruchomień, kołnierze szyjne, szyny Kramera, itp.). Dzięki przejrzystemu prowadzeniu zajęć i wyćwiczeniu określonych standardów postępowania, każdy z uczestników w prawidłowy sposób przyswoi zdobytą wiedzę, a dzięki powtarzanym ćwiczeniom i aranżowaniu określonych scenariuszy, Kursant będzie oswojony z sytuacjami wymagającymi podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.

Program kursu

Na kurs Emergency First Response składają się trzy podstawowe moduły oraz szkolenie z obsługi automatycznego defibrylatora AED, jednakże istnieje możliwość odbycia szkolenia z jednego, konkretnie wybranego działu.

• PIERWSZY MODUŁ – Wstępna pierwsza pomoc (urazy bezpośrednio zagrażające życiu)

• DRUGI MODUŁ – Drugorzędna pierwsza pomoc (urazy nie zagrażające życiu)

• TRZECI MODUŁ – Pierwsza pomoc dla dzieci

Do każdego Modułu przeszkolenie z używania AED (Automatyczny Defibrylator) – GRATIS

Po ukończeniu kursu każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako prezent każdy uczestnik otrzyma od nas maseczkę do sztucznego oddychania oraz rękawiczki.

Koszt kursu

Cena kursu  350 zł (zniżki dla grup)

Cena zawiera:

 • • Materiały i pomoce dydaktyczne
 • • Podręcznik do nauki

cena nie zawiera:

certyfikatu: 200zł

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Krótka charakterystyka kursu

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care – CPR) skierowane jest do wszystkich tych, którzy ubiegają się o zdobycie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver), jak również nauczycieli, opiekunów, rodziców jak i osób, które chcą nauczyć się pomagać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Program kursu

Program szkolenia zawiera:

 • • Ocenę miejsca zdarzenia
 • • Korzystanie z zabezpieczeń
 • • Ocenę wstępną poszkodowanego
 • • Resuscytację krążeniowo – oddechową
 • • Postępowanie przy krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa oraz zadławieniach
 • • Bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • • Lańcuch przeżycia

DRUGORZĘDNA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Krótka charakterystyka kursu

Szkolenie z zakresu drugorzędnej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Secondary Care – First Aid) jest wymagane od wszystkich osób ubiegających się o zdobycie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver), jak również dedykowane w dużej mierze pracownikom instytucji państwowych i prywatnych, osobom pracującym z młodzieżą jak: nauczycielom, instruktorom i trenerom sportowym, opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

Program kursu

Program szkolenia zawiera:

 • • Ocenę miejsca zdarzenia
 • • Korzystanie z zabezpieczeń
 • • Ocenę wstępną poszkodowanego
 • • Postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń
 • • Unieruchamianie kończyn bandażowanie i opatrywanie ran
 • • Postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki, poważnych krwotoków
 • • Lańcuch przeżycia

PIERWSZA I DRUGORZĘDNA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZYPADKACH RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI

Krótka charakterystyka kursu

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi jak: nauczyciele, opiekunowie kolonii i wycieczek szkolnych, wychowawcy, pracownicy świetlic, przedszkolanki, pielęgniarki, pielegniarze, drużynowi, instruktorzy fitness, trenerzy, przewodnicy oraz rodzicom. Kurs również wymagany od osób ubiegających się o stopień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

Program kursu

Program szkolenia zawiera:

 • • Ocenę miejsca zdarzenia
 • • Korzystanie z zabezpieczeń
 • • Ocenę wstępną poszkodowanego
 • • Resuscytację krążeniowo – oddechową
 • • Postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
 • • Postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń
 • • Postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki
 • • Postępowanie z ciałami obcymi w ciele, oku, nosie, uchu
 • • Bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • • Użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • • Unieruchamianie kończyn
 • • Bandażowanie i opatrywanie ran
 • • Lańcuch przeżycia

OBSŁUGA AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW

Krótka charakterystyka kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników szkoleń pierwszej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej i obejmuje swoim zakresem wykorzystanie automatycznych defibrylatorów.

Program kursu

Program szkolenia zawiera:

 • • Ogólne informacje z zakresu pierwszej pomocy
 • • Użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED