PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

Sebastian Głowacki realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Rozwiązania cyfrowe w organizacji pracy oraz świadczeniu usług,

oraz poszerzenie oferty usług

Celem projektu jest wykorzystanie technologii cyfrowych do polepszenia procesów zarządzania

w przedsiębiorstwie, w tym procesu wewnętrznego elektronicznego zarządzania dokumentami,

a także procesu świadczenia usług prowadzenia szkoleń on-line (w firmie zdalnej), szczególnie w warunkach

panowania pandemii chorób zakaźnych i związanych z tym obostrzeniami.

Ponad to, celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości świadczenia dodatkowych usług

w postaci wprowadzenia do oferty firmy nowych szkoleń z zakresu obsługi rebreatherów i skuterów

podwodnych oraz wypożyczania tych urządzeń.

Krótki opis projektu: Realizacja projektu będzie skutkowała wprowadzeniem zmian

organizacyjno-procesowych oraz rozwojem świadczenia usług w firmie Wnioskodawcy.

Realizacja projektu obejmie zakup usług programistycznych systemu elektronicznego zarządzania

dokumentami oraz komunikacji, a także platformy do prowadzenia szkoleń on-line.

Dodatkowo zakup rebreatherów oraz skuterów podwodnych przyczyni się do poszerzenia oferty

świadczonych usług o możliwość wypożyczania skuterów podwodnych oraz rebreatherów 

wraz z możliwością prowadzenia dodatkowych szkoleń z ich obsługi.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu o charakterze informatyczno- technicznym, będzie eliminacja

obiegu papierowych dokumentów, a także usprawnienie procesu komunikacji między pracownikami

i współpracownikami, poprzez znaczące ułatwienie wymiany informacji.

Zakupione oprogramowanie, pozwoli także zaspokoić potrzeby w zakresie komunikacji

i świadczenia usług szkoleniowych w formie zdalnej.

Dodatkowo zakup rebreatherów oraz skuterów podwodnych przyczyni się do poszerzenia

oferty świadczonych usług o możliwość wypożyczania skuterów podwodnych oraz rebreatherów 

wraz z możliwością prowadzenia dodatkowych szkoleń z ich obsługi.

To pozwoli firmie na pozyskanie nowej grupy klientów.

Dofinansowanie projektu z UE: 161774,56 PLN

Wartość projektu: 289050,99 PLN

                        

                           www.mapadotacji.gov.pl